Memurların Bilmesi Gereken Hakları

657 sayılı devlet Memurların bilmesi gereken çok önemli bilgiler;

İlk defa veya başka bir yere yer değiştirme suretiyle atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gün, başka yerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın 10 gün yeni görevlerine başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

Yıllık izin süresi, hizmeti bir yıldan on yıla kadar olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gün olarak belirlenmiştir.(Amirler, memurların yıllık izinlerini kullanmalarında takdir hakkına sahiptirler.)

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Mazeret izinlerinin süresi 10 gündür. Zaruret halinde buna on gün daha eklenebilir. Ancak eklenen bu izin, memurun yıllık izninden düşülür.

İzinsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın 10 gün kurumuna gitmeyen memur, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, memuriyetten çekilme isteğinde bulunulmuş sayılırlar

Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlar, askerlik görevini tamamladığı terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadırlar.

Hamile bir kadının doğumdan 8 hafta önce ve doğumdan sonra 8 hafta kullanılmak üzere toplam 16 haftalık izin hakkı vardır. (16 haftalık izin için maaşından herhangi bir kesinti yapılmaz)

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için 16 hafta bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

Erkek memura, eşinin doğum yapması nedeniyle doğum tarihinden itibaren 10 (on) gün izin verilir

Memura, evlenmesi halinde evlilik tarihinden itibaren 7 (yedi) gün izin verilir.

Memura, eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü halinde ölüm tarihinden itibaren 7 (yedi) gün izin verilir.

Sorularınız için aşağıda “Cevap Yazın” bölümünden sorularınızı bekliyoruz..