Resmi Gazete

 • Bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yer aldı.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Maliye, Kültür ve Turizm, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete‘de yayımlandı. Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosy...

 • Yıllık İzinlerin Kaldırılması 2016/16 Genelge

  Yıllık İzinlerin Kaldırılması ile İlgili 2016/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 18 Temmuz 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29774 (Mükerrer) GENELGE Başbakanlıktan: Konu :   Yıllık İzinlerin Kaldırılması GENELGE 2016/16 Tüm kamu çalışanlarının ikinci ...

 • Resmî Gazete

  25 Mart 2016 Tarihli ve 29664 Sayılı Resmî Gazete   KANUNLAR 6684    11 Nolu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmeye Ek 7 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6685    Türkiye Cumhu...

 • Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Kararlar

  1 Mart 2016 Tarihli ve 29640 Sayılı Resmî Gazete HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI —  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Kararlar ––  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 29/02/2016 Tarihli ve 53 Sayılı Kararı ––  Hâkim...

 • Savunma Sanayii Müsteşarlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Resmi gazetenin 8 Şubat 2016 PAZARTESİ tarih ve 29618 sayısı ile yayınlandı. SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETME...

 • 5 Ocak 2016 Tarihli ve 29584 Sayılı Resmî Gazete

  5 Ocak 2016 Tarihli ve 29584 Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER —  Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik —  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ...

 • 22 Aralık 2015 Tarihli Resmî Gazete

  22 Aralık 2015 Tarihli ve 29570 Sayılı Resmî Gazete MİLLETLERARASI ANDLAŞMA —  Hazine Müsteşarlığı ile Dünya Bankası Tarafından İmzalanan Kamu Mali Yönetimi Reformu Uygulamalarının Desteklenmesi Projesi ile İlgili Hibe Anlaşması   BAKANLAR KURUL...

 • 30 Kasım 2015 Tarihli Resmî Gazete

  30 Kasım 2015 Tarihli ve 29548 Sayılı Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ   CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ —   Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere   BAKANLIĞA VE...

 • 26 Kasım 2015 Tarihli Resmî Gazete

  YÖNETMELİKLER ––  556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ––  Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama...

 • 25 Kasım 2015 Tarihli Resmî Gazete

    25 Kasım 2015 Tarihli ve 29543 Sayılı Resmî Gazete TBMM KARARI 1101   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İstanbul Milletvekili İsmail KAHRAMAN’ın Seçildiğine Dair Karar YÖNETMELİKLER ––  Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetme...