Anasayfa

MemurlarNette Son Dakika Güncel Memur Haber Sitesi

Güncel Memur Haber Sitesi, Memurlar Nette,MemurlarNette,Memur haberleri, 2013 yılı memur alımı, memur alım ilanları, memurlar.net, memurum.biz, memurlar. biz, memur maaşları, zamlı memur maaşları, atama sonucu,Memurlarnet,memurlarnet.com,

Emniyet Müdürlüğü 50 bin koruma memuru alacak

Emniyet Müdürlüğü 50 bin koruma mem

Emniyet teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı dahilinde bulunacak olan koruma memurları da diğer ...

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne sözleşmeli personel alımı
27 Şubat 2013 1 defa okundu.

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde (Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı’nda “Ankara” ve Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda “İstanbul”) 3056 Sayılı Kanun’un 35 inci maddesine göre çalıştırılmak üzere,  Kırk (40) adet Sözleşmeli Arşiv Personeli kadrosu için giriş sınavı yapılacaktır.

GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
1-  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları haiz olmak,
2- Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin; Arap Dili ve Edebiyatı, Arşivcilik, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Fars Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, Tarih, Tarih Öğretmenliği, Sanat Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP:2, KPSSP:3 veya KPSSP:4 puan türlerinden 70 ve üzerinde puan almak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak toplam Sözleşmeli Arşiv Personeli sayısının 5 katı aday arasına girmek (sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına çağrılacaktır),
4-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek daimi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
6-Giriş Sınavına süresi içinde başvurmak ve Giriş Sınavı için istenen belgeleri Kuruma vermiş olmak.

2- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE SINAVA GİRİŞ
Adaylar başvurularını 01-15 Mart 2013 tarihleri arasında http://www.basbakanlik.gov.tr/ ve http://www.devletarsivleri.gov.tr  İnternet adreslerinden “Sözleşmeli Arşiv Personeli Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuru formuna yüklenilecek vesikalık fotoğraf, son 6 ay içinde çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek nitelikte olacaktır. Adaylar internet üzerinden bilgilerini kaydedip Başvuru Formunun çıktısını alıp imzalayacaklardır.  Giriş sınavına katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi 18 Mart 2013 tarihinden itibaren http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr adreslerinde, Ankara’da Genel Müdürlük ve İstanbul’da Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı hizmet binası girişlerinde ilan edildikten sonra, sınava girmeye hak kazanan bu adaylar; giriş sınavına katılabilmek için, yukarıda belirtilen başvuru formuna ilave olarak aşağıdaki belgeleri 19-29 Mart 2013 tarihleri arasında (saat 9.30-17.00)  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Gayret Mahallesi 95. Sokak No: 3 Yenimahalle/ANKARA adresine kargo-taahhütlü posta, APS yoluyla veya elden teslim edeceklerdir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.) Belgeleri elden teslim edenlere Sınav Giriş Belgesi kayıt esnasında elden, kargoyla ve posta yoluyla gönderenlere sınav günü  sınavdan önce verilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır

Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin tasdikli fotokopisi (yabancı okul mezunları için denklik belgesi),

Adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile T.C. Kimlik Numarasının, iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği ve sağlık açısından görev yapmasına engel bir hali olmadığının beyan edildiği özgeçmiş formu (form http://www.basbakanlik.gov.tr ve http://www.devletarsivleri.gov.tr   adreslerinden temin edilebilecektir.)

KPSS Sonuç Belgesi.
Yanlış beyan, eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ve şartları uymadığı halde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Adaylar;

Matbu ve el yazması Eski Türkçe (Osmanlıca) metin okuma ve transkripsiyon konularında yazılı sınav olacaklardır.

b- Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün faaliyet alanı ile ilgili olarak arşivcilik, tarih, genel kültür ve muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyetinin; Sözleşmeli Arşiv Personeline uygunluğunun değerlendirileceği sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
4- SINAV YERİ VE TARİHİ
08 Nisan 2013 tarihinde yazılı sınav, 10-12 Nisan 2013 tarihlerinde de sözlü sınav olmak kaydıyla Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Gayret Mahallesi 95. Sokak No:3 Yenimahalle/Ankara adresinde yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar 08 Nisan 2013 tarihinde saat 09:30′da yukarıda belirtilen adreste giriş belgesi ve nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>